eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Projekt Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil

Projektiga seotud dokumendid
Valminud materjalid

 

artikkel valdade lehtedele: "Kas loodusakadeemiad jätkuvad?"

Kokkuvõte projekti tegevustest

 

Projekt Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil
 
„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital".
Meil on hea meel teada anda, et Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on saanud positiivse vastuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduste Fondi  teenuse äriplaani elluviimise projektide taotlusvoorust.
Projekti „Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil“  eesmärgiks on arendada ja tugevdada Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse ja piirkonna kohalike omavalitsuste koostööd keskkonnahariduslike avalike teenuste kättesaadavuses ja kvaliteedi tõstmises ning aidata kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Projekt aitab kaasa Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ja kodanikuaktiivsust soodustava elukeskkonna kujundamisel.
Projekti raames arendatakse Vapramäe Loodusmaja baasil kolme piirkonna omavalitsuste poolt tellitavat avalikku teenust (sh. õppeprogrammide läbiviimise teenus piirkonna lasteasutustele, keskkonnahariduslike ürituste teenus kohalike omavalitsuste elanikele, matkaradade hooldamise teenus piirkonna elanikele) ja käivitatakse Vapramäe Loodusmaja baasil kaks piirkonna omavalitsuste poolt tellitavat avalikku teenust (sh. käivitatakse loodusakadeemia õpilaste ja täiskasvanutele).
Projekti elluviimisel jälgitakse kaasamise head tava ning lähtutakse Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
Projekti kogueelarve: 42 427,86 eurot
Projekti vahenditest rahastatud summa: 37 568,86 eurot
Sihtasutuse omaosalus projektis 4 859,00, sellest mitterahaline 2 115,00 eurot.
Projekti uudistest ja tegevustest saate tulevikus lugeda meie VVV Veergudest. Aga kindlasti ootame kõiki huvilisi ka aktiivselt osalema!
printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 3. 06. 2014. 13:21
  1451379 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©