eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Leader projekt: Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koostöövõrgustiku arendamine

Projekti "Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koostöövõrgustiku arendamine" raames valmis Elva puhkepiirkonna turismiarengustrateegia ning viidi läbi 5 koolitusmoodulist koosnevad looduskoolitused piirkonna retkejuhtidele koos teadmiste ja kogemuste vahetamisega.
Projekti koolituste sihtrühmaks olid Elva puhkepiirkonna retkejuhid. 
Puhkepiirkonna turismiarengustrateegia koostamisse olid kaasatud omavalitsused, turismiettevõtjad ja puhketegevusega tegelevad mittetulundusühendused.
 
Projektiga seotud kõik eesmärgid, väljundid ja tulemused saavutati.
 
Väljundid:
1. Koostatati Elva puhkepiirkonna turismiarendusstrateegia.
2. Viidi läbi Elva puhkepiirkonna retkejuhtidele järgnevad 5 koolitust/õppereisi:
26. veebruar – Loomade elu, osalejaid 25
02. aprill – õppereis Tartumaa looduskoolidesse, osalejaid 27
13-14. mai õppereis Pärnumaa loodusobjektidele, osalejaid 26
19-20. august – meeskonnakoolitus väikerühmade juhtimine, osalejaid 20
15. oktoober – seikluskasvatuse koolitus, osalejaid 27
 
Tulemused:
1. Elva puhkepiirkonna partnerid on suurendanud oma turundusvõimekust
2. Elva puhkepiirkonna retkejuhid on parendanud oma teadmisi loodusest ja piirkonnast.
4. Elva puhkepiirkonna turismiarenduskava koostamisest on osa võtnud vähemalt 20 inimest – tegelik tulemus . puhkepiirkonna turismiarengukava koostamisest võttis osa 54 inimest.
5. Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitustel on osalenud vähemalt 100 osavõtjat (5 koolitust a´20 inimest). Tegelik tulemus: koolitustel osales 125 osavõtjat.
6. Elva puhkepiirkonna partnerite arv on suurenenud vähemalt 2 partneri võrra. Tegelik tulemus: Elva puhkepiirkonna partnerite arv suurenes 15 partneri võrra. Kokku allkirjastas koostöökokkuleppe 25 partnerit.
printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 29. 11. 2011. 20:15
  1374298 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©