eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Arengustrateegia- samm jätkusuutlikkuse suunas

   

Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.
Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

 

Projekti nimi: „Arengustrateegia – samm  jätkusuutlikkuse suunas"
Projekti number: E08-22.01-04-02-08
Projekti kestus: 01.08.2008-31.07.2009
Projekti kogumaksumus: 108 593.- krooni
Vabaühenduste fondi toetus: 97 126.- krooni

Projekti raames valmis Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse (VVV SA) arengustrateegia aastani 2020. Arengustrateegia koostamiseks viidi läbi 3 tööseminari ja 1 arengustrateegiat tutvustav seminar. Arengustrateegia valmimises osales 50 VVV sõpra ja koostööpartnerit. Arengustrateegia valmis koostöös  paljude isikute ja asutustega: sihtasutuse töötajad, juhatuse ja nõukogu liikmed, asutajaliikmed, sihtasutusega ühinenud retkejuhid, sihtasutuse toetajad ja sihtasutusega seotud kodanikud ja huvilised, mittetulundusühendused, ametiasutused ja piirkonna omavalitsused ja lasteasutused. Projekt toetab Vabaühenduste Fondi üldeesmärki: kodanikkuühiskonna arendamist, tugevdab VVV SA, kui ühe mittetulundusühenduse institutsionaalset võimekust, rolli ja mõju.

 

Projekti raames valmis dokument  „Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA strateegia 2020“.  
 

Pressiteade VABAÜHENDUSTE FONDI TOEL VALMIS VVV SA STRATEEGIA AASTANI 2020 (04. august 2009)

 

 

printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 4. 08. 2009. 08:49
  1326532 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©