eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

KSH programmi avalikustamine

KSH programmi avalikustamine

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus teatab Vapramäe
maastikukaitsealal Vissi külas asuva katastriüksuse 52801:006:0014 osa
(Vapramäe Loodusmaja) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi avalikustamisest.


Detailplaneeringu algatajaks on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.
Detailplaneeringu koostajaks on Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on Keskkonnaagentuur
Viridis OÜ, keda esindab ekspert Olavi Hiiemäe (KMH0101).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda
ajavahemikul 21.08 – 06.09.2007 Nõo Vallavalitsuse kantseleis aadressil:
Voika 23, Nõo alevik tööpäevadel 9.00-12.00 ja 13.00-16.30 ning
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse kodulehel:
http://www.vvvs.ee/?476.


Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi kohta ning küsimusi saab esitada kirjalikult Nõo
Vallavalitsuse aadressil (Voika 23, Nõo 61601, Tartumaa) ja e-mailile:
gea@nvv.ee kuni 06.09.2007. KSH programmi avalik arutelu toimub 07.
septembril 2007, kell 15.00 Nõo vallamajas (Voika 23, Nõo, Tartumaa)
ruum nr 217.

printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 17. 08. 2007. 18:37
  1357840 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©