eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Swot analüüs

Tugevused Nõrkused
1. Säilinud ürgne maastik, reljeef, Elva jõgi ja ürgorg - 18
2. On olemas organisatsioon, kes koordineerib 14
3. Enamuses riigimaa - 12
4. Raudtee olemasolu ja lähedus, teedevõrk - 7
5. Rahvusvaheline tuntus - 2
6. Tööle võetud projektijuht - 1
7. Omavalitsuste toetus
8. Linnade lähedus (Elva, Otepää)
9. Maratoniraja olemasolu
10. On kasutusel orienteerumisrajad
11. Põline metsaala
12. Metsajärved
13. Laskespordibaasi olemasolu (majutus)
14. Hellenurme ja Uderna mõis
1. Võsastumine, jõe luhad, jõe settimine - 20
2. Kaitseala valitseja? - 9
3. Laguja prügila läbi MKA - 5
4. Prügi metsades - 3
5. Elva jõgi - veeelustik puudub (kalad,vähid) - 3
6. Raha ei ole piisavalt - 1
7. Laskmine
8. Kaitseväe õppused
9. Kaitse-eeskiri ja seadused peaks olema omanikku arvestav
10. Veskite ja paisude hävimine
11. Avaliku ja erasektori partnerlus nõrk
12. Üle jõe saamine (sillad)
13. Maaparandussüsteemi kinnikasvamine

Võimalused Ohud
1. Viti kruusakarjääri teest kahele poole rajada paisjärved v. taastada Runso veski järv - 16
2. Loodusturismi arendamine (õpperajad) - 14
3. Mõisakomplekside eksponeerimine - 6
4. Maastiku jareljeefi eksponeerimine - 6
5. Sportimisvõimalused - 3
6. Maratoniraja ära kasutamine - 3
7. Loodusuuringute võimalused - 3
8. Taluturism - 2
9. Tõmbepunktide esiletoomine - 1
10. MKA teadvustamine
11. Uue tee ära kasutamine
12. Laskespordibaasil majutuse ära kasutamine
1. Jõgi risustub - 23
2. Finantside puudumine - 9
3. Risustamine, prügila - 8
4. Ürgsuse kadumine - 5
5. Privaatsuse kadumine (üldkasutamine) - 4
6. Eelarvamuslik suhtumine turismi kui maj.harusse - 4
7. Huvi vaibumine
printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 20. 01. 2003. 19:27
  1374298 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©