eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

"Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatavuse suurendamine"

Elva Puhkepiirkonna külastatavusuuring

Projekt „Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatavuse suurendamine” leidis rahastamist Phare CBC 2003 programmist.
Projekti tegevused on suunatud puhkepiirkonna terviklikule arendamisele koostöös sihtasutuse koostööpartneritest omavalitsustega: Nõo, Konguta, Palupera ja Rõngu valla ning Elva linnaga. Projekti raames tellitakse Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring ja koostatakse kõiki eelpoolnimetatud valdu hõlmav piirkonda tutvustav infotrükis, välja töötatakse puhkepiirkonda tutvustav interaktiivne mäng ja postkaart, mis leiavad kohe ka kasutamist piirkonda paigaldatavates puuteekraanides, kust nii turistid kui elanikud saavad vaatamisväärtustega tutvuda.

Olulised on ka projekti raames toimuvad retkejuhtide koolitused ning 40 tasuta matka puhkepiirkonna lasteaedadele ja koolidele, mille raames kaetakse nii retkejuhi kui ka transpordikulud.

Projektil on kaks välispartnerit: Perniö vald Soomest ja Vidzeme Turismiassotsiatsioon Lätist, kellega mõlemiga on sihtasutusel hea koostöö juba välja kujunenud. Partnerid aitavad projekti tutvustada Soomes ja Lätis.

Phare toetus 710 515 EEK, kaasfinantseering 180 675 EEK, kokku 891 190 EEK.
Projekt algas septembri 2005 ja lõpp 31. august 2006.


printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 12. 08. 2006. 00:29
  1374307 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©