eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Hea külastaja meelespea

HEA KÜLASTAJA


Sa asud Elva-Vitipalu maastikukaitsealal, kus puhke-, lõkke- ja peatuskohad on ettevalmistanud Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (tel: 7 455 491) koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Tartumaa Keskkonnateenistusega

Kasuta palun puhkekohti nii, et need säiliksid sarnastena ka järgmistele tulijatele, selleks:


• TEE LÕKE AINULT SELLEKS ETTEVALMISTATUD LÕKKEKOHALE
• KASUTA LÕKKES METSAKUIVI OKSI VÕI VALMISPANDUD LÕKKEPUID
• KASUTA KÜTTEPUID SÄÄSTLIKULT, ET NEID OLEKS KA TEISTEL TULIJATEL VÕTTA
• LÕKKES VÕIB PÕLETADA LOODUSLIKKU PÄRITOLU PÕLEVAID JÄÄTMEID
• ÄRA PÕLETA PLASTMASSI (TEKIVAD MÜRGISED ÜHENDID), KLAASI JMS.
• VÕIMALUSEL EELISTA KORDUVKASUTUSEGA NÕUSID

printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 31. 05. 2006. 00:20
  1374307 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©