eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Projekt “Tootestrateegia..."

Projekti “Tootestrateegia – samm jätkusuutlikkuse suunas” toetajaks oli Balti – Ameerika Partnerlusprogramm, mida finantseerivad ühiselt Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Abi Agentuur ja Avatud Ühiskonna Instituut 50 000.- krooniga.

Projekt oli üles ehitatud sihtasutuse poolt kolme hallatava piirkonna (Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu) edasiarendamiseks .

Projekti eesmärkideks oli:

* Välja arendada 2002 aasta augustiks koolituste ja seminaride raames sihtasutuse ja eelpoolnimetatud piirkonna tootestrateegia;

* Viia projekti raames läbi kolm konkurssi: tootemärgi konkurss, maskotikonkurss, meenekonkurss;

* Kujundada tootemärk ja anda välja seda tutvustav infovoldik.

Projektiga arendati välja koolituste ja seminaride raames tootestrateegia, korraldati kahepäevane koolitus organisatsiooni institutsioonilise ja administratiivse suutlikkuse tõstmiseks, anti välja projekti tutvustav infovoldik ja korraldati kolm konkurssi: tootemärgi konkurss, maskotikonkurss ja meenekonkurss. Konkursside korraldamine oli omaette kogemus. Konkurssidel võisid osaleda kõik huvilised ja huvi nende vastu oli üllatavalt suur. Rohkesti töid laekus kõikides kategooriates. Saabunud ideega töötati edasi koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga. Lõpptulemusena sai sihtasutus tõesti ainuomase, meie tegevust kajastava ja hästi vahva maskoti nimega VAPU, kes tegelikult sai alguse mäest, mille all voolas jõgi ja mille peal looklesid matkarajad. Mäele joonistati silmad, käed ja jalad ning pandi ta erinevatesse liikumistegevustesse: rattasõit, suusatamine, kelgutamine jne – sihtasutuse maskott oligi valmis! Lisaks maskotile valmis tootemärk koos tunnuslausega: VVV- ELAMUS LOODUSEST. Meenete tegemiseks saime hulk huvitavaid ideid.

Projekti elluviimine oli huvitav, pakkudes hulgaliselt kogemusi ja rohkesti konkreetseid tulemusi. BAPP grant projektile aitas lähendada mittetulundussfääris töötavaid inimesi ja tekitas keskkonna, kus lisaks diskussioonile genereeriti uusi ja huvitavaid ideid. Projekti raames valminud tootestrateegial on hindamatu väärtus meie organisatsiooni tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 12. 08. 2006. 00:24
  1451375 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©