eesti finland latvia russia english
UUDISED VAPRAMÄE VELLAVERE VITIPALU
Millist VVV matkapiirkonda külastad kõige tihedamini?
Vapramäed
Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Vellavere matkaradu

[vastused] [arhiiv]

Elva jõe veetee rajamine sai võimalikuks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt esitatud projekti rahastamisele Phare CBC 2002 programmi vahenditest.

Projekti raames ehitatati välja Elva jõe veetee Hellenurmest Emajõeni, rajati jõe äärde 9 puhkekohta ja rekonstrueeriti veetee keskus-matkamaja Mosinal.

Puhkekohtadest on 1 Palupera vallas, kolm Elva linna piirides, 4 Nõo vallas ja üks Konguta vallas.

Projekti partneriteks olid Elva linn, Palupera, Nõo ja Konguta vallad ning Riigimetsa Majandamise Keskus, kelle maadele rajati 3 puhkekohta.

Projekti partner oli Lätist: Vidzeme Ajaloo ja Turismi Keskus.
Projekti eelarve oli ligi 1,9 miljonit, millest Phare vahenditest kaeti 1,45 miljonit. Elva veetee puhkekohtade rajamist  kaasfinantseeris 186 000.- krooniga SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Omaosalus kaeti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, eelpool nimetatud omavalitsuste ja Riigimetsa Majandamise Keskusega koostöös.

printerisõbralik versioon printerisõbralik versioon
viimati toimetatud: 13. 02. 2006. 13:26
  1451379 külastajat /al. 22.08.06 sihtasutus@vvvs.ee VVVS 2002 - 2006 ©